دسته بندی : آموزش
ساده ترین روش محاصبه‌ی لاتیج نسبت به سرمایه در فارکس

مدیریت سرمایه و تنظیم ریسک به ریوارد 90 درصد اصول ترید است

محمدرضا 24 تیر 1402
آموزش

Bullishism